SmartDOG™-testit

Mitä tiedät koirasi kyvystä lukea ihmisen elekieltä? Entä tiedätkö miten hyvä koirasi on ratkaisemaan ongelmia tai millainen itsehillintä sillä on? Onko koirasi niiden 30% joukossa, jotka pystyvät loogiseen päättelyyn negaation kautta? Näistä ominaisuuksista on vaikea omistajan saada selvyyttä, eikä mikään olemassa oleva koirille kehitetty testi mittaa näitä ominaisuuksia.

 • SmartDOG testien kehittämisen taustalla on halu saada uusin tutkittu tieto koirasta niiden omistajille sekä saada koiratestaukseen tieteellinen pohja, siksi kaikki smartDOG testit perustuvat uusimpiin koirien kognitiotutkimuksessa käytettyihin menetelmiin
 • SmartDOG testin avulla kartoitetaan koirasi vahvuudet ja ne alueet, joihin koulutuksessa ja arkielämässä kannattaa kiinnittää huomiota
 • Kaikki testit ovat koiralle hauskoja ruoan etsintäpelejä, eikä koiralta vaadita koulutusta tai tottelevaisuutta – ainoa vaatimus on että koira on halukas syömään makupaloja testitilanteessa

 • HUOM! SEKAROTUISET JA ROTUKOIRAT OVAT TERVETULLEITA KAIKKIIN TESTEIHIN!

TESTIPAKETIT (katso alla tarkempi kuvaus jokaisesta paketista)

smartDOG KOGNITIO - Sisältää ELEET, MUISTI ja ONGELMA, 198€ - KATTAVIN JA SUOSITUIN TESTI, JOKA MITTAA MYÖS KOIRAN KESKITTYMISKYKYÄ

KOGNITIO sisältää seuraavat pienet testiosat:

smartDOG ELEET - Ihmisen vihjeiden ja eleiden ymmärtäminen, 82€

smartDOG MUISTI - Muisti ja looginen päättely 68€

smartDOG ONGELMA - Ongelmanratkaisu ja itsehillintä 62€

Tämän lisäksi testivalikoimista löytyy:

PENNUILLE suunniteltu testi

smartDOG PENTU - Pennun / nuoren koiran (4-7kk) persoonallisuuden sekä kognitiivisten ominaisuuksien arvio, 129€

PIENI PERSOONALLISUUSARVIO

smartDOG PIENI PERSOONALLISUUSARVIO - lyhyt koiran persoonallisuuden arviointi, erityisesti kehitetty sekarotuisten koirien omistajien pyynnöstä, 80€ (HUOM! ei sisällä pääsyä tietokantaan)

Perheen toisesta koirasta -30% alennus jokaisesta testipaketista, kolmannesta koirasta -50%

Testipaketit sisältävät testin (kesto vaihtelee 25min - 1h 30 min), jokaiselle koiralle laaditun henkilökohtaisen raportin, sekä pääsyn tietokantaan (HUOM ei Pieni Persoonallisuusarvio), jossa voi verrata omaa koiraa muihin saman ja erirotuisten koirien tuloksiin. 

Voit varata ajan ja kysyä lisätietoja katriina@smartdog.fi tai 044-9729185

Millainen testi on?

 • Koira testataan sisätiloissa ja mukana on aina vain yksi koiran omistaja/ohjaaja
 • Pentutesti soveltuu jo 4kk ikäiselle pennulle, muihin testeihin koiran alaikäraja on 7kk, yläikärajaa ei ole.
 • Koiran tulee olla kunnolla ulkoilutettu ennen testiä, mukaan kannattaa varata paljon koiran lempiherkkuja. Vaihtoehtoisesti, mikäli koiran paras palkkio on esim. tennispallo, voidaan osa testeistä tehdä myös sen avulla. SmartDOG:ssa on myös koiralle makupaloja
 • HUOM! Mikäli koira ei motivoidu testissä tai ei halua syödä, ei testistä tarvitse maksaa

Tämä testipaketti sisältää kaikki pienet testipaketit, smartDOG ELEET, smartDOG MUISTI ja smartDOG ONGELMA, ja tämän testipaketin avulla saat kattavan kokonaiskäsityksen koirasi kognitiivisista ominaisuuksista. Vaikka  smartDOG KOGNITION kokonaiskesto noin 1.5h, silti 99% koirista jaksaa testin mainosti - rodusta riippumatta. Pitkä testi mittaa eri tavalla koiran keskittymiskykyä pitkäkestoisessa suorituksessa ja se on ehdottomasti suositeltavin sekä myös suosituin testi.

HINTA smartDOG KOGNITIO –kokonaisvaltainen kognitiivisten ominaisuuksien arviointi ovh 198 € (sis alv 24%)

Hinta sisältää
 • Koiran testauksen, kesto noin 1 h 30 min
 • Asiantuntijan laatiman raportin koirallesi
 • Mahdollisuuden verrata omaa koirasi kognitiivisia ominaisuuksia muihin saman ja erirotuisiin
 • Aktiivisuuden mittauksen (FitBark)

Viitteet tutkimuksiin: Arden, R. & Adams M.J. 2016. A general intelligence factor in dogs. Intelligence 55: 79–85

Tämän testin avulla selvitetään miten hyvin koira ymmärtää ihmisen elekieltä. SmartDOG ELEET osuudessa käytettäviä menetelmiä on käytetty useissa koiran kognitiivisten ominaisuuksien tutkimuksissa, ja ne ovat koiralle hauskoja pelejä. Eleiden ymmärrystä mitataan nk. "Object choice" tehtävissä, joissa koira valitsee ruoan sijainnin ihmisen vihjeiden perusteella. Olet ehkä jo huomannut, että koirasi osaa lukea sinun eleitäsi kohtuullisen hyvin, ja keskimäärin koiranpennut osaavat lukea ihmisen eleitä jo 6 viikkoisesta pennusta lähtien. Tämä ominaisuus vaihtelee kuitenkin koirien välillä ja myös rotujen välillä paljon, ja osalle koirista eleiden lukeminen ei ole yhtä helppoa. Paitsi eleiden lukukykyä, testi mittaa myös koiran keskittymiskykyä – mikäli koira ei jaksa keskittyä ihmisen vihjeisiin se tekee myös virheitä. Koiran aktiivisuutta seurataan koko testin ajan kiihtyvyysmittarin avulla, ja keskittymiskyky ELEET osiossa yhdessä koiran aktiivisuuden ja itsehillinnän kanssa kertoo paljon koiran kyvystä keskittyä tehtäviin. Käytämme valtavasti omia eleitämme koiraa ohjatessa, yleensä olettaen, että kaikki koirat ovat siinä yhtä erinomaisia. Eleitä käytetään paitsi arkielämässä, mutta erityisesti koiraa ohjatessa esim. agilityssä, etsintätehtävissä, metsästyskokeissa jne. Tieto koirasi eleiden lukukyvystä hyödyllinen koulutusta suunniteltaessa ja etenkin ongelmia kohdatessa.

HINTA smartDOG ELEET - Ihmisen eleiden ymmärtäminen ovh 82€ (sis alv 24%)

Hinta sisältää
 • Koiran testauksen, kesto noin 35-45 min
 • Asiantuntijan laatiman raportin koirallesi
 • Mahdollisuuden verrata omaa koirasi kognitiivisia ominaisuuksia muihin saman ja erirotuisiin
 • Aktiivisuuden mittauksen (FitBark)

Viitteet tutkimuksiin:

 • Agnetta, B.,Hare,B.,Tomasello,M.,2000. Cues to food location that domestic dogs (Canis familiaris) of different ages do and do not use. Anim. Cogn. 3, 107–112.
 • Gácsi M, Kara E, Belényi B, Topál J, Miklósi Á. 2009.The effect of development and individual differences in pointing comprehension of dogs. Animal cognition. 12:471–9.
 • Ittyerah, M. & Gaunet, F. 2009. The response of guide dogs and pet dogs (Canis Familiaris) to cues of human referential communication (pointing and gaze). Animal Cognition 12:257–265.
 • Lazarowski, L. & Dorman, DC. 2015. A comparison of pet and purpose-bred research dog (Canis familiaris) performance on human-guided object-choice tasks. Behavioural Processes http://dx.doi.org/10.1016/j.beproc.2014.09.021.
 • Udell, M., Ewald, M., Dorey, NR., & CDL Wynne 2014. Exploring breed differences in dogs (Canis familiaris): does exaggeration or inhibition of predatory response predict performance on human-guided tasks? Animal Behaviour 89: 99-105.

MUISTI osiossa testataan kolmenlaista eri asiaa – koiran muistin kestoa, koiran loogista päättelykykyä sekä sitä luottaako koira omaan päättelykykyyn vaiko ohjaajan vihjeeseen. Muistin kestoa mitataan siten että koira joutuu palauttamaan mieleensä palkkion sijainnin pienen viiveen jälkeen. Looginen päättelykyky on testin vaikein osio – vain harva koira ymmärtää testin idean, mutta sen toteaminen on myös testaajalle joka kerta yhtä innostavaa! Viimeisessä osa-alueessa paljastuu, käyttääkö koira omaa järkeilyään, vai luottaako se sokeasti ohjaajaansa. Tämän testialueen testit tarjoavat hyödyllistä tietoa useasta eri osa-alueesta. Muistin kesto vaihtelee koirilla paljon, ja tällä testillä pystyt vertaamaan millainen oman koirasi muisti on muihin verrattuna. Looginen päättelykyky testin avulla saat oikeasti tietää, omiten vaikeita ongelmia se osaakaan ratkaista – saatat joutua korjaamaan treenejäsi ehkä hieman haastavimmiksi. Viimeisen osa-alueen testi paljastaa miten koira käyttäytyy ristiriitatilanteessa ohjauksesi alla, ja vaikka molemmat vaihtoehdot ovat sinun kannaltasi hyviä, on silti hyvä tiedostaa, mikäli koira luottaa enemmän ihmisen vihjeisiin kuin omaan päättelykykyynsä.

HINTA smartDOG MUISTI – muisti ja looginen päättely ovh 68€ (sis alv 24%)

Hinta sisältää
 • Koiran testauksen, kesto noin 30-40 min
 • Asiantuntijan laatiman raportin koirallesi
 • Mahdollisuuden verrata omaa koirasi kognitiivisia ominaisuuksia muihin saman ja erirotuisiin
 • Aktiivisuuden mittauksen (FitBark)

Viitteet tutkimuksiin:

 • Erdőhegyi, A, Topál, J., Viranyi, Z & Miklósi, Á.,2007. Dog-logic: inferential reasoning in a two-way choice task and its restricted use. Animal Behaviour 74:725-737.
 • Fiset, S., Beaulieu, C., & Landry, F. 2003. Duration of dogs' (Canis familiaris) working memory in search for disappearing objects. Animal Cognition, 6: 1-10.
 • Stewart L, MacLean EL, Ivy D, Woods V, Cohen E, Rodriguez K, et al. 2015. Citizen Science as a New Tool in Dog Cognition Research. PLoS ONE 10(9): e0135176. doi:10.1371/journal.pone.0135176
 • Szetei, V., Miklósi, Á., Topál, J., & Csányi, V. 2003. When dogs seem to lose their nose: an investigation on the use of visual and olfactory cues in communicative context between dog and owner. Applied Animal Behaviour Science, 83: 141-152

ONGELMA osiossa tutkitaan koiran ongelmanratkaisukykyä, sen tapaa ratkaista ongelma, sekä itsehillintää yhteensä kolmen lyhyen testin avulla. Ongelmanratkaisu-osiossa katsotaan koiran kykyä ratkaista spatiaalinen ongelma, sekä tapaa miten ongelma ratkaistaan – itsenäisesti vaiko ohjaajan avulla. Koiran erityispiirteenä suteen verrattuna on sen luottamus ja erityinen suhde ihmiseen, ongelmatilanteessa koira usein katsoo ihmiseen odottaen apua, kun taas susi pyrkii itse ratkaisemaan ongelman. Sekä itsenäinen että ohjaajaan tukeutuva ongelmanratkaisu ovat koiralla hyviä ominaisuuksia. Lähinnä koulutustarkoituksesta riippuu, kumpi tapa on ohjaajan mielestä parempi. Rotujen välillä on havaittu jonkin verran eroja ongelmanratkaisutavassa, myös koiran persoonallisuus sekä koulutus vaikuttaa tähän.

Koirasi ongelmanratkaisun sinnikkyydessä on myös eroja; toiset koirat luovuttavat heti huomatessaan ettei ratkaisu onnistu ensimmäisellä kerralla, kun taas toiset jaksavat yrittää sinnikkäästi ongelman ratkaisua. Itsehillintä on ominaisuus, johon koulutus vaikuttaa yllättävän vähän. Itsehillintä on tärkeä ominaisuus luonnossa elävälle eläimelle ja se on myös osittain periytyvä ominaisuus. Itsehillintä on koiralle ja myös omistajalle tärkeä ominaisuus - koira, joka on hyvin impulsiivinen saattaa olla haastavampi koulutettava kuin koira, jolla on hyvä impulssikontrolli ja itsehillintä.

Uutena testipakettiin on lisätty sosiaalisen mallioppimisen testi, joka mittaa myös oppimisen nopeutta.

HINTA smartDOG ONGELMA - Ongelmanratkaisu ja itsehillintä ovh 62€
(sis alv 24%)

Hinta sisältää
 • Koiran testauksen, kesto noin 25 min
 • Asiantuntijan laatiman raportin koirallesi
 • Mahdollisuuden verrata omaa koirasi kognitiivisia ominaisuuksia muihin saman ja erirotuisiin
 • Aktiivisuuden mittauksen (FitBark)

Viitteet tutkimuksiin:

 • Bray, E., MacLean, E. & Hare, B, 2014. Context specificity of inhibitory control in dogs. Animal Cognition 17:15–31.
 • Marshall-Pescini, S., Valsecchi, P., Petak, I., Previde, E.P. Does training make you smarter? The effects of training on dogs’ performance (Canis familiaris) in a problem solving task. Behav. Process. 2008;78:449–454.
 • Marshall-Pescini, S., Virany, Z. & Range F. 2014. The Effect of Domestication on Inhibitory Control: Wolves and Dogs Compared. PLoS ONE e0118469. doi:10.1371/journal.pone.0118469.
 • Passalacqua, C., Marshall-Pescini, S. Barnard, S., Lakatos, G., Valsecchi, P. & Prato Previde, E. 2011. Human-directed gazing behaviour in puppies and adult dogs, Canis lupus familiaris. Animal Behaviour 82: 1043-1050.
 • Passalacqua, C., Marshall-Pescini, S., Merola I., Palestrini, C. & Prato Previde, E. 2013. Different problem-solving strategies in dogs diagnosed with anxiety-related disorders and control dogs in an unsolvable task paradigm. Applied Animal Behaviour Science http://dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2013.05.003.

Pienestä 6-8 viikkoisesta pennusta ei vielä voida ennustaa sen tulevaa persoonallisuutta, vaikka se olisikin todella hyödyllistä. Kasvattajan luona 6-8 viikkoisena tehdyt pentutestit ennustavat tutkimusten mukaan huonosti aikuisen koiran käyttäytymistä (Wilsson & Sundgren 1998; Riemer et al 2014). Sen sijaan hieman vanhempana tehdyt testit korreloivat jo paljon paremmin koiran aikuisiän persoonallisuuden kanssa, esimerkiksi jo 5-6 kk ikäisen koiran persoonallisuus on kohtuullisen pysyvä (Riemer et al 2016).

smartDOG™ PENTU (4-7kk) on uusi, tutkimuksiin perustuva testi, joka on tarkoitettu siihen vaiheeseen, kun pentu on jo tullut uuteen kotiin. Testin avulla uusi omistaja saa tietoa koiransa persoonallisuudesta, jota voi käyttää hyödyksi kaikessa koiran kasvatuksessa ja koulutuksessa. Koirat ovat yksilöitä, jotka saattavat tarvita jokainen hieman erityyppistä koulutusta. Kun toinen pentu tarvitsee rohkaisua ja itsevarmuuden kasvattamista, on toiselle pennulle ehdottoman tärkeitä johdonmukaiset rajat, ja ohjaajan merkityksen korostaminen. SmartDOG PENTU mittaa koiran sosiaalisuutta vierasta ihmistä kohtaan, leikkihalukkuutta sekä aktiivisuutta. Testissä testataan lisäksi pennun kognitiivisia ominaisuuksia: itsehillintää, ongelmanratkaisun tapaa (itsenäinen vai ohjaajaan suuntautunut), ongelmanratkaisun nopeutta, sekä ihmisen eleiden lukukykyä. Omistaja saa testistä yksityiskohtaisen raportin koiran sen hetkisistä ominaisuuksista, sekä lyhyen konsultaation siitä miten koiran kanssa kannattaa edetä, ja mitä ominaisuuksia vahvistaa tulevassa koulutuksessa. SmartDOG PENTU sopii niin harrastuskoiralle kuin kotikoirallekin, ja testin avulla saatua tietoa pennun ominaisuuksista voidaan käyttää räätälöimään koiralle sopivaa koulutusta ja täten ennaltaehkäisemään käyttäytymisongelmien syntyä.

HINTA smartDOG PENTU – 129 € (sis alv. 24%) - HUOM KASVATTAJA, kysy tarjousta, mikäli haluat sisällyttää smartDOG PENTU testipaketin pennun hintaan!

Hinta sisältää
 • Koiran testaus sekä konsultaatio koiran erityispiirteistä sekä vahvuuksista, kokonaiskesto noin 1h.
 • Asiantuntijan laatiman raportin koirallesi
 • Mahdollisuuden verrata koirasi kognitiivisia ominaisuuksia muihin saman ja erirotuisiin

Viitteet tutkimuksiin:

 • Gácsi M, Kara E, Belényi B, Topál J, Miklósi Á. 2009.The effect of development and individual differences in pointing comprehension of dogs. Animal cognition. 12:471–9.
 • Riemer S, Müller C, Virànyi Z, Huber L, Range F (2014) The Predictive Value of Early Behavioural Assessments in Pet Dogs – A Longitudinal Study from Neonates to Adults. PLoS ONE 9(7): e101237. doi:10.1371/journal.pone.0101237.
 • Marshall-Pescini, S., Virany, Z. & Range F. 2014. The Effect of Domestication on Inhibitory Control: Wolves and Dogs Compared. PLoS ONE e0118469. doi:10.1371/journal.pone.0118469.
 • Passalacqua, C., Marshall-Pescini, S. Barnard, S., Lakatos, G., Valsecchi, P. & Prato Previde, E. 2011. Human-directed gazing behaviour in puppies and adult dogs, Canis lupus familiaris. Animal Behaviour 82: 1043-1050.
 • Riemer S, Müller C, Virànyi Z, Huber L, Range F (2016) Indivdual and group level trajectories of behavioural development in Border Collies http://dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2016.04.021.
 • Tiira, K, Lohi, 2014. Reliability and validity of a questionnaire survey in canine anxiety research. Applied Animal Behaviour Science http://dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2014.03.007
 • Wilsson, E., Sundgren, P.E., 1998. Behaviour test for eight-week old puppies—heritabilities of tested behaviour traits and its correspondence to later behaviour. Appl. Anim. Behav. Sci. 58, 151–162.

Testin tavoitteena on arvioida kokonaisvaltaisesti koiran persoonallisuutta sekä tiettyjä kognitiivisia ominaisuuksia. Testiin voi osallistua niin puhdasrotuinen kuin sekarotuinenkin koira, mutta testi on kehitetty erityisesti sekarotuisten koirien omistajien pyynnöstä, sillä sekarotuiset eivät pääse osallistumaan virallisiin luonnetesteihin. HUOM TESTI EI SISÄLLÄ PÄÄSYÄ TIETOKANTAAN!

Testin osa-alueet mittaavat persoonallisuuden arkuus-rohkeusakselia, aktiivisuutta, ystävällisyyttä/sosiaalisuutta ihmistä kohtaan, ongelmanratkaisutapaa, itsehillintää, leikkihalukkuutta sekä ihmisen eleiden lukukykyä. Testin kaikki osa-alueet perustuvat koiran kognitio tai käyttäytymistutkimuksiin. Testi tehdään sisätiloissa. Testi ei ole liian kuormittava, eli myös arankin koiran voi turvallisesti tuoda testiin. Koiralta ei vaadita tottelevaisuutta testissä. Testiin ovat tervetulleita koirat 10 kuukaudesta ylöspäin, yläikärajaa ei ole.

Testin osa-alueet
  • Vieraan ihmisen tapaaminen (sosiaalisuus- persoonallisuuskategoria)
  • Aktiivisuus (aktiivisuus sekä uteliaisuus – uudessa tilassa)
  • Itsehillintä
  • Eleiden lukukyky (kädet)
  • Ongelmanratkaisustrategia – itsenäinen vaiko ohjaajaan tukeutuva
  • Leikkihalukkuus
  • Outoon objektiin tutustuminen (arkuus-rohkeus persoonallisuuskategoria)

HINTA smartDOG PIENI PERSOONALLISUUSARVIO – 80 € (sis alv. 24%)

Hinta sisältää
   • Koiran testaus, noin 45 min
   • Suullinen arvio sekä kirjallinen arviointilomake
   • EI pääsyä tietokantaan

Viitteet tutkimuksiin:

  • Arden, R. & Adams M.J. 2016. A general intelligence factor in dogs. Intelligence 55: 79–85
  • Gácsi M, Kara E, Belényi B, Topál J, Miklósi Á. 2009.The effect of development and individual differences in pointing comprehension of dogs. Animal cognition. 12:471–9.
  • Marshall-Pescini, S., Virany, Z. & Range F. 2014. The Effect of Domestication on Inhibitory Control: Wolves and Dogs Compared. PLoS ONE e0118469. doi:10.1371/journal.pone.0118469.
  • Passalacqua, C., Marshall-Pescini, S. Barnard, S., Lakatos, G., Valsecchi, P. & Prato Previde, E. 2011. Human-directed gazing behaviour in puppies and adult dogs, Canis lupus familiaris. Animal Behaviour 82: 1043-1050.
  • Tiira, K, Lohi, 2014. Reliability and validity of a questionnaire survey in canine anxiety research. Applied Animal Behaviour Science http://dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2014.03.007

Tekijänöikeus 2016, SmartDOG KY. Kaikki oikeudet pidätetään.